Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame.


Modlitba detí

V štvrtok 18. októbra sme sa s našimi žiakmi zapojili do modlitbovej aktivity “Milión detí sa modlí ruženec”.

 » Čítaj viac

90. výročie založenia našej kongregácie

8. septembra sme sa stretli v našom hlavnom dome na Velehrade, kde sme si spolu s našimi hosťami pripomenuli okrúhle výročie založenia našej rehole. V Bazilike Nanebevzatia Panny Marie a sv. Cyrila a Metoda sa konala slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Ján Graubner.

Sv. omša z príležitosti začiatku šk. r.

Na začiatku šk. r. sme sa stretli s pedagógmi, zamestnancami, rodičmi a žiakmi našej školy v kaplnke, kde bola odslúžená sv. omša. Spoločne sme prosili za pomoc a ochranu počas celého školského roka.

Na hore Živčákova

Spolu s našimi učiteľmi sme sa po ukončení šk. r. vybrali na horu Živčákova. V chráme Panny Márie Matky Cirkvi sme spoločne poďakovali za uplynulý šk. rok.


Sv. omša z príležitosti ukončenia šk. r.

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za všetky milosti, ktoré sa nám dostávali počas celého šk.roka.


Na výlete s našimi žiakmi

Tento rok sme s našimi žiakmi navštívili známe miesto Topoľčianky. Prialo nám počasie. Videli sme veľa zaujímavosti. A domov sme sa vrátili plní nových zážitkov.


Naša organizácia
“Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda”
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu:
Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, email: dpo@kbs.sk sa nachádza na
https://gdpr.kbs.sk

Stretnutie sestier na Velehrade

 

Rok 2018 je pre nás v znamení dôležitých výročí.V mesiaci marci sme si pripomenuli 140 rokov od narodenia našej Matky zakladateľky sestry Marie Růženy Nesvadbovej a zároveň 55 rokov od jej úmrtia. Pri tejto príležitosti sme sa 3. marca stretli v našom hlavnom dome na Velehrade. Sv. omšu celebroval Mons. Josef Hrdlička, olomoucký emeritný biskup. Odpoludnia sme si prezreli prezentáciu o Matke zakladateľke, ktorú pripravila sestra Michaela.