Šťastný nový rok 2019

Vianočná ozdoba vyrobená deťmi z nášho detského domova zdobí kaplnku Dómu sv. Marty

Našim deťom z nášho detského domova sa dostalo veľkej cti, keď sa mohli vytvoriť jednu z vianočných gulí, ktorú prezident Kiska odovzdal pri svojej návšteve Sv. Otcovi Františkovi.

Fotografia je zo stránky: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-12/foto-vianocne-ozdoby-zo-slovenska-zdobia-kaplnku-domu-sv-marty.html?fbclid=IwAR1s0BFjw3tkeG-OFGYx2T60ZUDrHACWwAsx6vB8p221nQhEt702PZdsKjk

Tu je aj viac informácii. (Naše deti vytvorili tú fialovú).

Adorácia v adventnom čase

13. decembra sme mali výbornú príležitosť pokloniť sa Kristovi prítomnému v Eucharistii a tak byť v blízkosti Božieho Syna.

 

 

 

 

 

 

 


Advent spolu začíname

Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa pripravujeme na túto významnú udalosť – na Vianoce. Tento čas sme v našej škole začali akciou – Advent spolu začíname. Zamestnanci myslia na svojich kolegov, žiakov školy a deti z Ded.

Nech naše modlitby sú nástrojom lásky k našim blížnym.


Advent – príchod Krista, ktorý túžobne očakávame.


Modlitba detí

V štvrtok 18. októbra sme sa s našimi žiakmi zapojili do modlitbovej aktivity “Milión detí sa modlí ruženec”.

 » Čítaj viac

90. výročie založenia našej kongregácie

8. septembra sme sa stretli v našom hlavnom dome na Velehrade, kde sme si spolu s našimi hosťami pripomenuli okrúhle výročie založenia našej rehole. V Bazilike Nanebevzatia Panny Marie a sv. Cyrila a Metoda sa konala slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Ján Graubner.

Sv. omša z príležitosti začiatku šk. r.

Na začiatku šk. r. sme sa stretli s pedagógmi, zamestnancami, rodičmi a žiakmi našej školy v kaplnke, kde bola odslúžená sv. omša. Spoločne sme prosili za pomoc a ochranu počas celého školského roka.

Na hore Živčákova

Spolu s našimi učiteľmi sme sa po ukončení šk. r. vybrali na horu Živčákova. V chráme Panny Márie Matky Cirkvi sme spoločne poďakovali za uplynulý šk. rok.


Sv. omša z príležitosti ukončenia šk. r.

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za všetky milosti, ktoré sa nám dostávali počas celého šk.roka.