“S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom”

Motto návštevy pápeža Františka na Slovensku

 

Zdroj: https://www.navstevapapeza.sk/sk

Do nového školského roku so sv. omšou

S našimi zamestnancami i žiakmi školy sme začali šk. rok sv. omšou.  Spoločne sme si želali, aby v celom školskom roku čo najviac našich krokov smerovalo k Bohu. Aby sme mali svoje srdcia otvorené pre Božie požehnanie.


Na podujatia návštevy Svätého Otca bude registrácia aj pre režim OTP

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003

Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Aj naše deti sa začlenili do Kristovej Cirkvi

14. august 2021 bol pre niektoré z našich detí veľmi významný. Dostalo sa im  milosti – prijať sväte telo Pána. Prajeme im, aby v ich srdciach stále bývala živá viera.

 

Sviatosť kresťanskej dospelosti

- sviatosť birmovania prijali 19. 6. 2021 aj žiaci našej školy vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke.


“Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť.”

Mt 25, 35

 

Viac: Pápežské misijné diela

Pútnické miesto Živčákova – Kysuce

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iK23UN3oSis

Ďakujeme za obnovenie bohoslužieb s účasťou veriacich

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210419043

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210413038

Pripojme sa k modlitbe za obete pandémie v Nedeľu Božieho milosrdenstva!