Pútnické miesto Živčákova – Kysuce

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iK23UN3oSis

Ďakujeme za obnovenie bohoslužieb s účasťou veriacich

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210419043

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210413038

Pripojme sa k modlitbe za obete pandémie v Nedeľu Božieho milosrdenstva!


„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša
je vždy s Vami a medzi Vami!“
Prajeme hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí
plynúcich z Veľkonočného tajomstvaK sviatku sv. Jozefa


Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa

a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna;

v teba Mária vložila svoju dôveru;

s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom

a veď nás po ceste života.

Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu

a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

 

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210108015

 

Vďaka grantovému programu Renovabis sme zrealizovali projekt zameraný na rozvíjanie hudobných, výtvarných a pracovných zručností našich žiakov v Spojenej škole sv. Jozefa, Turzovka. Zriadila sa nová učebňa.

V predvianočnom čase tu vznikali napr. voskové vianočné ozdoby i pozdravy pre blízkych. Priestor pre tvorivé stretnutia tu nájdu aj rodičia žiakov. V spoločnej práci objavia svoje skryté talenty, upevnia sa kamarátske kontakty a prediskutujú témy z oblasti pedagogickej i duchovnej.

 

 

 

 

Drahí bratia a sestry, buďme pozorní

a nenechajme Ježiša prejsť bez toho,

aby sme ho prijali.

Svätý Augustín hovorieval:

„Mám strach, že by Boh prešiel“.

Strach z čoho?

Z toho, že ho nerozpozná, neuvidí, neprijme.

Pápež František

„Sú Vianoce!

Naše tápajúce ľudstvo čaká na teba betlehemské Dieťa,

ktoré prichádzaš zjaviť Božiu lásku.

Ty, Kráľ pokoja,

práve v dnešný deň nás povzbudzuješ, aby sme sa nebáli

a svoje srdcia otvorili dokorán k vyhliadkam nádeje.“

Ján Pavol II.

V tomto čase Adventu sme pozvaní

rozšíriť horizont nášho srdca,

nechať sa prekvapovať životom, ktorý sa

každý deň predstavuje so svojimi novosťami.

Aby sme tak konali, potrebujeme sa naučiť

nebyť závislými na našich istotách,

na našich zabehnutých schémach, pretože

Pán príde v hodinu, o ktorej nemáme predstavu.

Príde, aby nás uviedol do dimenzie, ktorá je krajšia a väčšia.

Pápež František