Aj naše deti sa začlenili do Kristovej Cirkvi

14. august 2021 bol pre niektoré z našich detí veľmi významný. Dostalo sa im  milosti – prijať sväte telo Pána. Prajeme im, aby v ich srdciach stále bývala živá viera.

 

Sviatosť kresťanskej dospelosti

- sviatosť birmovania prijali 19. 6. 2021 aj žiaci našej školy vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke.


“Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť.”

Mt 25, 35

 

Viac: Pápežské misijné diela

Pútnické miesto Živčákova – Kysuce

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=iK23UN3oSis

Ďakujeme za obnovenie bohoslužieb s účasťou veriacich

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210419043

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210413038

Pripojme sa k modlitbe za obete pandémie v Nedeľu Božieho milosrdenstva!


„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša
je vždy s Vami a medzi Vami!“
Prajeme hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,
trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí
plynúcich z Veľkonočného tajomstvaK sviatku sv. Jozefa


Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa

a ženích Panny Márie.

Tebe Boh zveril svojho Syna;

v teba Mária vložila svoju dôveru;

s tebou sa Kristus stal mužom.

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom

a veď nás po ceste života.

Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu

a ochráň nás pred každým zlom. Amen.

 

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210108015

 

Vďaka grantovému programu Renovabis sme zrealizovali projekt zameraný na rozvíjanie hudobných, výtvarných a pracovných zručností našich žiakov v Spojenej škole sv. Jozefa, Turzovka. Zriadila sa nová učebňa.

V predvianočnom čase tu vznikali napr. voskové vianočné ozdoby i pozdravy pre blízkych. Priestor pre tvorivé stretnutia tu nájdu aj rodičia žiakov. V spoločnej práci objavia svoje skryté talenty, upevnia sa kamarátske kontakty a prediskutujú témy z oblasti pedagogickej i duchovnej.