Vyprosujme si milosť, „aby sme zostávali v Pánovi

a modlime sa k Duchu Svätému,

aby nám pomohol zotrvať v Pánovi a dal nám milosť rozlišovať duchov,

čiže to, čo nami hýbe v našom vnútri.

Nech naše srdce nie je akousi ulicou“,

ale nech je miestom nášho stretávania sa s Bohom.

Pápež František


Advent je časom, kedy kráčame

v ústrety k Ježišovi

a jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja.

Pápež František

Sviatok Všetkých svätých nám pripomína,

že cieľom našej existencie nie je smrť,

ale je ním raj!

V krste sme všetci dostali do dedičstva

schopnosť stať sa svätými.

Preto sme všetci pozvaní kráčať cestou svätosti.


Pápež František

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sme sa pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve: Milión detí sa modlí ruženec. Odpovedali sme tak na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie” a preto sme sa modlili ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.

Sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”


Modlitbové stretnutia pred Národným pochodom za život

 

Každý jeden najmenší z nás si zaslúži právo na život. A nenarodené deti sú tie, ktoré potrebujú ešte lepšiu ochranu. Pripájame sa k modlitbe Novény pred Národným pochodom za život spolu s našimi zamestnancami a deťmi.

 

 

So sv. omšou do nového šk. r.

S Božou pomocou sa púšťame do nového šk. r. a zverujeme mu svoje diela.


 

V Čenstochovej

V dňoch 8. a 9. júla štyri sestry zo Slovenského vikariátu a tri dievčatá s O. Petrom Pružinom, OFM  sme putovali do najnavštevovanejšieho pútnického miesta v Poľsku  do Čenstochovej, ktorú ročne navštívi asi 5 miliónov pútnikov.

V kláštornej Bazilike nájdenia svätého Kríža a Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza slávna ikona Panny Márie Čenstochovskej, ktorej prisudzujú záchranu kláštora a celého Poľska v r. 1655, kedy posádka asi 260 mužov vrátane rehoľníkov ubránila kláštor proti asi 3,5 tisícovej švédskej armáde. Po porážke Švédov bola Matka Božia Čenstochovská za účasti kráľa Jána Kazimíra vo Ľvove korunovaná kráľovnou a ochrankyňou Poľska.

Ubytovanie a bohatú pohostinnosť nám zabezpečili školskí bratia, ktorí tam vedú chlapčenský internát.

 

S. Karola

 

 

Púť do Krakova

4. júla sme sa spolu so zamestnancami našej školy a centra pre deti a rodiny vydali na púť do Krakova. Sanktuarium Božieho Milosrdenstva, Lagiewniky sa nám na chvíľu stali miestom modlitby a zastavenia sa po práci a starostiach bežného života. Svätá sestra Faustína nech nám je príkladom v tom, ako byť milosrdný v našom každodennom živote.

 

 

 

 

 


Stretnutie cirkevných škôl Žilinského kraja v Chráme Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčák

30. mája sa konalo stretnutie žiakov cirkevných škôl na hore Živčák. Vo sv. omši sme si pripomenuli, v čom je poslanie cirkevnej školy a čo to znamená byť učiteľom a žiakom cirkevnej školy. Poďakovali sme za naše úspechy a prosili o pomoc pri riešení našich starostí.

 

 

 

 

Otec biskup Mons. Tomáš Galis v našej škole

Otec biskup Mons. Tomáš Galis 14. mája 2019 zavítal do farnosti. Prišiel pozdraviť aj našich žiakov a zamestnancov. Žiaci sa predstavili krátkym kultúrnym programom.