Sv. omša z príležitosti ukončenia šk. r.

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za všetky milosti, ktoré sa nám dostávali počas celého šk.roka.


Na výlete s našimi žiakmi

Tento rok sme s našimi žiakmi navštívili známe miesto Topoľčianky. Prialo nám počasie. Videli sme veľa zaujímavosti. A domov sme sa vrátili plní nových zážitkov.


Naša organizácia
“Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda”
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu:
Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, email: dpo@kbs.sk sa nachádza na
https://gdpr.kbs.sk

Stretnutie sestier na Velehrade

 

Rok 2018 je pre nás v znamení dôležitých výročí.V mesiaci marci sme si pripomenuli 140 rokov od narodenia našej Matky zakladateľky sestry Marie Růženy Nesvadbovej a zároveň 55 rokov od jej úmrtia. Pri tejto príležitosti sme sa 3. marca stretli v našom hlavnom dome na Velehrade. Sv. omšu celebroval Mons. Josef Hrdlička, olomoucký emeritný biskup. Odpoludnia sme si prezreli prezentáciu o Matke zakladateľke, ktorú pripravila sestra Michaela.

 

Sviatok patróna našej školy

Sviatok patróna našej školy sme si uctili sv. omšou. Ďakovali sme za jeho pomoc v našom každodennom živote a prosili, aby vo svojom srdci dal miestečko prosbám našim a ochraňoval nás časom každým.

Krížová cesta vo Farskom kostole v Turzovke

Spoločne s našimi zamestnancami sme rozjímali o utrpení Ježiša Krista v tomto predveľkonočnom čase.


Krížová cesta v podaní našich žiakov

V predveľkonočný čas mali v škole naši žiaci krížovú cestu. Postupne všetci žiaci a zamestnanci boli prizývaní k jednotlivým zastaveniam.

Deviatnik k sv. Jozefovi

Deväťdňová pobožnosť k sv. Jozefovi nás všetkých primäla zamyslieť sa nad životom nášho patróna.

Svätá Zem – púť

Vo februári sme navštívili miesta, kde vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona. Na týchto miestach sme prežili našu duchovnú obnovu v spoločnosti duchovného otca.