Modlitba detí

V štvrtok 18. októbra sme sa s našimi žiakmi zapojili do modlitbovej aktivity “Milión detí sa modlí ruženec”.

 


Páter Pio veľmi odporúčal modlitbu ruženca. Jeho výzva  “Ak sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení” neostala bez odozvy.  Aj v tomto roku sa deti na celom svete spojili v spoločnej modlitbe za mier vo svete.

Do modlitby sa zapojil aj naše sestry so svojimi žiakmi v školách  počas hodín náboženskej výchovy.  V Turzovke sme sa modlili  vo farskom kostole  spolu s deťmi z farnosti pred večernou sv. omšou. Deti, ktoré sa aktívne zapojili do modlitby, vytvorili na pripravenom paneli papierový ruženec, ktorý počas sv. omše priniesli ako obetný dar.