Formácia

Formácia pomáha každej sestre v úsilí stále viac sa stávať podobnou Kristovi, rásť v spojení s ním, prijímať Ježišovo zmýšľanie a mať stále väčšiu účasť na jeho sebadarovaní Otcovi a v jeho bratskej službe ľuďom; a to všetko v súlade s charizmou rehoľného spoločenstva. Preto je formácia rozdelená do niekoľkých etáp: kandidatúra, noviciát, juniorát a permanentná formácia.