Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste

do večného mesta,

kde nás očakáva blaženosť všetkých tých,

ktorí boli Pánom oslávení.

To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

 

zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211031001

 

Modlíme sa za naše Slovensko a za misijné krajiny sveta

Kolektív učiteľov našej školy v Turzovke sa stretáva každý deň po vyučovaní pri októbrovej pobožnosti – Panna Mária Matka Eucharistie


Kompletné príhovory pápeža Františka počas návštevy Slovenska


zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107&fbclid=IwAR2h9TFdiGJvIXfy59UiCIDkpitMVFPFfSvKsb9_Iv5vRRwD3GVgOkekoRo

 

“S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom”

Motto návštevy pápeža Františka na Slovensku

 

Zdroj: https://www.navstevapapeza.sk/sk

Do nového školského roku so sv. omšou

S našimi zamestnancami i žiakmi školy sme začali šk. rok sv. omšou.  Spoločne sme si želali, aby v celom školskom roku čo najviac našich krokov smerovalo k Bohu. Aby sme mali svoje srdcia otvorené pre Božie požehnanie.


Na podujatia návštevy Svätého Otca bude registrácia aj pre režim OTP

Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003

Svätý Otec František sa chystá na návštevu Slovenska

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Aj naše deti sa začlenili do Kristovej Cirkvi

14. august 2021 bol pre niektoré z našich detí veľmi významný. Dostalo sa im  milosti – prijať sväte telo Pána. Prajeme im, aby v ich srdciach stále bývala živá viera.

 

Sviatosť kresťanskej dospelosti

- sviatosť birmovania prijali 19. 6. 2021 aj žiaci našej školy vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke.