Milión detí sa modlí ruženec

Naši žiaci sa tiež zapojili sa do celosvetovej aktivity “MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC” 18. októbra. Modlili sa za pokoj a jednotu vo svete.


Farské agapé v Seredi

18. júna prebiehalo v priestoroch našej záhrady ďalšie, a môžeme s radosťou konštatovať že úspešné, farské agapé. Tento rok bolo mottom „FATIMSK0 JUBILEUM“. Účastníkov bolo, aj vďaka priaznivému počasiu veľa. Pri vstupe dostala každá rodina od sestry Karoly /provinciálnej predstavenej/ časopis FATIMA. Pre dospelých sme mali pripravené obrázky a pre deti medailóniky s fatimskými deťmi. Aktivít bolo, ako vždy, pre malých i veľkých viacero. P. dekan Škriputa ocenil celé podujatie a vyzdvihol jeho prínos na budovanie a utužovanie vzťahov vo farnosti i v spoločenstvách. Viac sa dozviete z fotoreportáže na http://www.seredonline.sk/clanky/aj-tohtorocne-farske-agape-sa-vydarilo/

Sv. omša z príležitosti začiatku šk. r.

Školský rok 2017/18 sme spolu s našimi zamestnancami a žiakmi začali sv. omšou. Spoločne sme ďakovali za dni oddychu počas prázdnin a prosili o pomoc v ďalších dňoch.