Naša púť

V máji sme spolu s našimi zamestnancami a známymi strávili niekoľko dní na spoločnej púti. Navštívili sme viacero  miest – Fatima, Lúrdy, Mariazell, Turín,… V spoločných modlitbách sme ďakovali za všetku lásku, ktorú nám Boh a P. Mária preukazujú. Na navštívených miestach sme našli pokoj a vo chvíľach ticha čas na rozhovor s našim Otcom a našou Matkou.


» Čítaj viac

Noc čítania Biblie

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Noc čítania Biblie. Naši žiaci sa na stretnutie s Bibliou veľmi tešili. Úvod stretnutia patril divadelnému predstaveniu: Daniel v jame levovej. Potom žiaci pracovali v skupinách so svojimi učiteľmi, kde výtvarne, literárne spracovali podobenstvá o boháčovi a Lazárovi a tiež neúrodnom figovníku. Časť žiakov sa venovala práci s Bibliou. A dospelí boli aktívni na Lectio divina. Ďakujeme nášmu Pánovi za to, že sa môžeme stretávať na týchto podujatiach, ktoré nás obohacujú. 
» Čítaj viac

Adorácia

6. apríla sme aj s našimi žiakmi, zamestnancami a blízkymi boli pozvaní do ticha modlitby pred Bohom.Tichá adorácia bola pre nás všetkých účinným liekom pre našu dušu.
» Čítaj viac

Krížová cesta a rozdávanie pôstnej polievky

V tomto čase pôstnom odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a vydávame sa s Ježišom na Krížovú cestu. Nezabúdame vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by  za nás umrieť.

V nedeľu 26. marca sme rozdávali spolu s ďalšími veriacimi pôstnu polievku. Príspevky za pokrm sú určené Centru pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku.
» Čítaj viac

Sviatok sv. Jozefa

Sviatok  patróna našej školy sme oslávili 20. marca spolu so žiakmi v kaplnke školy sv. omšou. Sv. Jozef je bezpochyby jedinečná hodnosť, v ktorej sa mu nik nevyrovná a pre ktorú si zasluhuje osobitnú úctu.

Zároveň sme menovcovi nášho patróna – duchovnému našej farnosti  Mons. Mgr. Jozefovi Hrtúsovi popriali všetko najlepšie z príležitosti jeho menín. 
» Čítaj viac

Návšteva farnosti

Dňa 10. 2. 2017 sme na pozvanie správcu farnosti vdp. Maroša Loviča  navštívili farnosť Križovany nad Dudváhom – rodisko našej, už zosnulej, sestry Blanky Zahumenskej. Po večernej svätej omši nasledovalo milé stretnutie s farníkmi. So záujmom sa oboznámili so životom sestry Blanky a tiež s našou činnosťou.
» Čítaj viac

Modlíme sa deviatnik k sv. Jozefovi

Spolu s našimi žiakmi sa v týchto dňoch modlíme k sv. Jozefovi, patrónovi našej školy.

Svätý Jozef, buď nám otcom. V srdci svojom vždy milostnom, daj miestečko prosbám našim a ochraňuj nás časom každým.
» Čítaj viac