Svätá Zem – púť

Vo februári sme navštívili miesta, kde vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona. Na týchto miestach sme prežili našu duchovnú obnovu v spoločnosti duchovného otca.


Adorácia

15. decembra – v predvianočnom čase sme sa spoločne so žiakmi, zamestnancami školy stíšili a pokľakli pre Najsvätejšou Sviatosťou.


Noc čítania Biblie

9. decembra bol v škole ďalší ročník podujatia: Noc čítania Biblie. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi nadšene pracovali v skupinách.Vo sv. písme hľadali tajomstvá radostného ruženca. Dospelí sa stretli na LECTIO DIVINA.


Milión detí sa modlí ruženec

Naši žiaci sa tiež zapojili sa do celosvetovej aktivity “MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC” 18. októbra. Modlili sa za pokoj a jednotu vo svete.


Farské agapé v Seredi

18. júna prebiehalo v priestoroch našej záhrady ďalšie, a môžeme s radosťou konštatovať že úspešné, farské agapé. Tento rok bolo mottom „FATIMSK0 JUBILEUM“. Účastníkov bolo, aj vďaka priaznivému počasiu veľa. Pri vstupe dostala každá rodina od sestry Karoly /provinciálnej predstavenej/ časopis FATIMA. Pre dospelých sme mali pripravené obrázky a pre deti medailóniky s fatimskými deťmi. Aktivít bolo, ako vždy, pre malých i veľkých viacero. P. dekan Škriputa ocenil celé podujatie a vyzdvihol jeho prínos na budovanie a utužovanie vzťahov vo farnosti i v spoločenstvách. Viac sa dozviete z fotoreportáže na http://www.seredonline.sk/clanky/aj-tohtorocne-farske-agape-sa-vydarilo/

Sv. omša z príležitosti začiatku šk. r.

Školský rok 2017/18 sme spolu s našimi zamestnancami a žiakmi začali sv. omšou. Spoločne sme ďakovali za dni oddychu počas prázdnin a prosili o pomoc v ďalších dňoch.