Krížová cesta a rozdávanie pôstnej polievky

V tomto čase pôstnom odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a vydávame sa s Ježišom na Krížovú cestu. Nezabúdame vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by  za nás umrieť.

V nedeľu 26. marca sme rozdávali spolu s ďalšími veriacimi pôstnu polievku. Príspevky za pokrm sú určené Centru pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku.
» Čítaj viac

Sviatok sv. Jozefa

Sviatok  patróna našej školy sme oslávili 20. marca spolu so žiakmi v kaplnke školy sv. omšou. Sv. Jozef je bezpochyby jedinečná hodnosť, v ktorej sa mu nik nevyrovná a pre ktorú si zasluhuje osobitnú úctu.

Zároveň sme menovcovi nášho patróna – duchovnému našej farnosti  Mons. Mgr. Jozefovi Hrtúsovi popriali všetko najlepšie z príležitosti jeho menín. 
» Čítaj viac

Návšteva farnosti

Dňa 10. 2. 2017 sme na pozvanie správcu farnosti vdp. Maroša Loviča  navštívili farnosť Križovany nad Dudváhom – rodisko našej, už zosnulej, sestry Blanky Zahumenskej. Po večernej svätej omši nasledovalo milé stretnutie s farníkmi. So záujmom sa oboznámili so životom sestry Blanky a tiež s našou činnosťou.
» Čítaj viac

Modlíme sa deviatnik k sv. Jozefovi

Spolu s našimi žiakmi sa v týchto dňoch modlíme k sv. Jozefovi, patrónovi našej školy.

Svätý Jozef, buď nám otcom. V srdci svojom vždy milostnom, daj miestečko prosbám našim a ochraňuj nás časom každým.
» Čítaj viac

Adorácia

15. decembra sme sa so zamestnancami a žiakmi našej školy stretli s Ježišom v adorácii a rozjímaní viery. Otvorili sme pred ním svoje srdcia. V tichom zastavení sme si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily do ďalších dní.
» Čítaj viac

Púť sestier

V dňoch 17. a 18. 11. sme putovali do Wadovíc  a Krakova. Cieľom našej púte bolo poďakovanie za prijaté milosti v Roku milosrdenstva, prosba za nové povolania a osobné úmysly. Sprevádzali nás O. Ján a O. Juraj.


» Čítaj viac