S našimi žiakmi pri sv. omši

S našimi žiakmi sme sa stretli v našej kaplnke, kde sme spoločne v sv. omši prosili o pomoc pri plnení si školských povinnosti.


» Čítaj viac

Na hore Živčák

4. júla sme sa  učitelia našej školy vybrali do chrámu P. Márie Matky Cirkvi na hore Živčák. Cestou tam sme pri zastaveniach krížovej cesty ďakovali za uplynulý školský rok.
» Čítaj viac

Naša púť v Medžugori

S kolegami našej školy sme boli v Medžugori u našej Matky P. Márii Kráľovnej pokoja. Ďakovali sme za milosrdenstva, ktoré sa nám dostávajú každý deň a prosili o silu, aby sme mohli napĺňať slová z jej posolstiev.
» Čítaj viac

Putovný obraz Panny Márie Guadalupskej na Živčákovej

 

V pondelok 30. mája 2016 bol na mariánskom pútnickom mieste Turzovka – Živčákova – v Chráme Matky Cirkvi – vystavený k verejnej úcte putovný obraz Panny Márie Guadalupskej. Vystavený bol spoločne s relikviami mladých mučeníkov bl. José Sánchez del Río a bl.Karolína Kózka. Vďaka P. Bohu za to, že sme sa mohli byť prítomní v Chráme matky Cirkvi v tejto vzácnej chvíli.
» Čítaj viac

Na výlete s našimi žiakmi

S našimi žiakmi sme 18. máj trávili v Bojniciach. Prešli sme múzeum praveku a potom ZOO. Počasie nám prialo, nálada výborná a veľa zážitkov k tomu. Čo viac si možno priať. Tešíme sa na ďalšie zážitky pri návšteve ďalších zaujímavých miest.
» Čítaj viac

Sviatok Nanebovstúpenie Pána

Spolu s našimi žiakmi sme oslávili sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. omšou na hore Živčák. Okrem nás tu boli aj študenti a žiaci so svojimi učiteľmi z cirkevných škôl Žilinského kraja.

Sv. omšu celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Vďaka P. Bohu za tieto momenty. 
» Čítaj viac

Noc čítania Biblie

Naša škola aj náš detský domov sa zapojili do ďalšieho ročníka: Noc čítania Biblie. Okrem nich sa do podujatia zapojili aj naši priaznivci. Všetci účastníci sa stretli v piatok večer (8.4.) v klubovni školy. V spoločných aj individuálnych aktivitách pracovali s Podobenstvom o márnotratnom synovi. Celému podujatiu predchádzala návšteva výstavy v MKaSs v Turzovke: Biblia na cestách. Tešíme sa takýmto akciám a záujem hovorí o tom, že viera žije v nás.


» Čítaj viac

Náš Detský domov sv. Jozefa

obrátil už 10. list vo svojej histórii. Toto výročie sme si spolu so všetkými zamestnancami pripomenuli sv. omšou 19. marca, kedy svoje meno slávi patrón našej školy i detského domova – sv. Jozef. Pri obede sme zaspomínali na čas, ktorý sme prežili i prežívame s našimi deťmi.

Vo svojich modlitbách ďakujeme za milosti, ktoré sa nám dostali a vyprosujeme pomoc a požehnanie do ďalších dní. 
» Čítaj viac