Na výlete s našimi žiakmi

S našimi žiakmi sme 18. máj trávili v Bojniciach. Prešli sme múzeum praveku a potom ZOO. Počasie nám prialo, nálada výborná a veľa zážitkov k tomu. Čo viac si možno priať. Tešíme sa na ďalšie zážitky pri návšteve ďalších zaujímavých miest.
» Čítaj viac

Sviatok Nanebovstúpenie Pána

Spolu s našimi žiakmi sme oslávili sviatok Nanebovstúpenie Pána sv. omšou na hore Živčák. Okrem nás tu boli aj študenti a žiaci so svojimi učiteľmi z cirkevných škôl Žilinského kraja.

Sv. omšu celebroval otec biskup Mons. Tomáš Galis. Vďaka P. Bohu za tieto momenty. 
» Čítaj viac

Noc čítania Biblie

Naša škola aj náš detský domov sa zapojili do ďalšieho ročníka: Noc čítania Biblie. Okrem nich sa do podujatia zapojili aj naši priaznivci. Všetci účastníci sa stretli v piatok večer (8.4.) v klubovni školy. V spoločných aj individuálnych aktivitách pracovali s Podobenstvom o márnotratnom synovi. Celému podujatiu predchádzala návšteva výstavy v MKaSs v Turzovke: Biblia na cestách. Tešíme sa takýmto akciám a záujem hovorí o tom, že viera žije v nás.


» Čítaj viac

Náš Detský domov sv. Jozefa

obrátil už 10. list vo svojej histórii. Toto výročie sme si spolu so všetkými zamestnancami pripomenuli sv. omšou 19. marca, kedy svoje meno slávi patrón našej školy i detského domova – sv. Jozef. Pri obede sme zaspomínali na čas, ktorý sme prežili i prežívame s našimi deťmi.

Vo svojich modlitbách ďakujeme za milosti, ktoré sa nám dostali a vyprosujeme pomoc a požehnanie do ďalších dní. 
» Čítaj viac

Deviatnik k sv. Jozefovi, adorácia

V týchto dňoch sa spolu so žiakmi našej školy stretávame v kaplnke, kde sa spoločne modlíme Deviatnik k sv. Jozefovi. 9. marca bola celodenná adorácia zakončená sv. omšou.
» Čítaj viac

 

2 % z daní

Relikvie sv. Terezky v Turzovke

Skrátený záznam z tejto udalosti TVT Turzovka

https://www.facebook.com/TVTurzovka/videos/1163056373706196/?theater

Relikvie sv. Terezky

V piatok 22. januára v našej farnosti – v kostole Nanebovzatia Panny Márie boli relikvie sv. Terezky. Nech nám je jej život príkladom a povzbudením pri prekonávaní našich životných krížov.
» Čítaj viac

22. januára 2016 v našej farnosti budú relikvie sv. Terézie z Lisieux

 

Telesné pozostatky jednej z najväčších svätíc dnešnej doby prídu aj do našej farnosti.

Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke budú vystavené takto:

 • 09.00 h – príchod relikvií, privítanie sv. Terézie pri bráne nádvoria kostola
 • 09.05 h – sprievod do kostola – Relikviár nesú farníci za odprevádzania hasičov, malé deti s kvetinkami
 • 09.10 h – v kostole organ a spevácky farský zbor
 • 09.15 h – príhovor správcu farnosti , pripadne aj člena farskej rady
 • 09.30 h – čítanie zo života sv. Terézie
 • 09.45 h – sv. omša
 • 10.30 h – Korunka Božieho milosrdenstva
 • 10.45 h – Litánie k sv. Terézii
 • 11.00 h – pásmo mladých k sv. Terézii
 • 11.15 h – meditácie, myšlienky sv. Terézie
 • 11.45 h – rozlúčka, sprievod k autu
 • 12.00 h – odchod relikvií