NÁRODNÉ STRETNUTIE MLADÝCH V TRENČÍNE

28. 7. – 31. 7. 2022 sa v Trenčíne konalo Národné stretnutie mládeže T22. (vid: https://narodnestretnutiemladeze.sk). Vysoká účasť mladých ukázala, že naša viera je živá a k výzve, aby sa nebáli stúpať vyššie a vyššie, sa pridali s plnou zodpovednosťou.


19. 3. 2022 sviatok svojho patróna sv. Jozefa zamestnanci školy, centra pre deti a rodiny a žiaci oslávili sv. omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke

Od 1. pôstnej nedele tak na celom území Slovenska pre katolíkov znova platí záväzná účasť

na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220307041&fbclid=IwAR35X9_RwAJduv66Q0ZbzF1wTNA6s6E97mDuTRHcpCUSkQT6Hxv8-dZYhto

Všetkým želám, aby sme aj v nasledujúcom roku s Božou pomocou vo vnímaní Božieho slova, vo vzájomnej láske, smerovali k múdrosti srdca, aby sme náš život žili pred Pánom Bohom vo vedomí zodpovednosti a krásy nášho života, pretože sa odohráva pred Bohom a v konečnom dôsledku smerujeme k Nemu,”

 

zaželal Mons. Stanislav Zvolenský čitateľom Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, všetkým veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle.

 

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220101001

Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste

do večného mesta,

kde nás očakáva blaženosť všetkých tých,

ktorí boli Pánom oslávení.

To má byť zmyslom slávnosti Všetkých svätých.

 

zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211031001

 

Modlíme sa za naše Slovensko a za misijné krajiny sveta

Kolektív učiteľov našej školy v Turzovke sa stretáva každý deň po vyučovaní pri októbrovej pobožnosti – Panna Mária Matka Eucharistie


Kompletné príhovory pápeža Františka počas návštevy Slovenska


zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107&fbclid=IwAR2h9TFdiGJvIXfy59UiCIDkpitMVFPFfSvKsb9_Iv5vRRwD3GVgOkekoRo