Adorácia

15. decembra sme sa so zamestnancami a žiakmi našej školy stretli s Ježišom v adorácii a rozjímaní viery. Otvorili sme pred ním svoje srdcia. V tichom zastavení sme si mohli oddýchnuť, načerpať nové sily do ďalších dní.
» Čítaj viac

Púť sestier

V dňoch 17. a 18. 11. sme putovali do Wadovíc  a Krakova. Cieľom našej púte bolo poďakovanie za prijaté milosti v Roku milosrdenstva, prosba za nové povolania a osobné úmysly. Sprevádzali nás O. Ján a O. Juraj.


» Čítaj viac

Spomienka na leto

Farské agapé v Seredi

 

Tak ako po minulé roky aj tento rok sa uskutočnilo v Seredi v priestoroch nášho dvora farské agapé s mottom: „Zastav sa, vnímaj, pozoruj, čo Boh robí pre teba.  A potom choď a rob podobne…“

Kedy?19.júna 2016 od 14.00

Celá atmosféra sa niesla v duchu jubilejného roka Božieho milosrdenstva.

Do prípravy ako aj do realizácie sa zapojilo veľa farníkov. Samozrejme, že každý iným spôsobom. Vnímali sme , že v podtóne sa uskutočňovala JEDNOTA farnosti. V čom to spočívala? Do spolupráce sa zapojili všetky spoločenstvá farnosti –  ERKO, Skauti, Yut, La via, Spoločenstvo rodín, Riversovci, Modlitby matiek…

Mohli sme iba žasnúť, stačilo dať myšlienku a každý priložil kus seba a výsledok –  vidíte na fotografiách. Atmosféra, ktorá tu vládla, sa nedá opísať. Treba prísť a zažiť to.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu celej akcie a tiež vám, ktorí ste prijali naše pozvanie a prišli ste.

Ešte link na seredské internetové noviny:  seredonline.sk
» Čítaj viac

25. výročie našej školy

V minulých dňoch sme si pripomenuli štvrť-storočnicu našej školy. Naši žiaci mali pripravený program zložený z piesni, básni a tanca.       V prezentácii sme si zaspomínali časy dávnejšie i nedávne. Vo sv. omši sme ďakovali za všetky milosti a dobrodenia, ktorých sa nám dostáva každý deň.


» Čítaj viac

V Krakove – Svätyňa Jana Pavla 2, Sanktuárium Božieho Milosrdenstva Lagiewniki

27. september sme s našimi žiakmi a kolegami strávili v  Krakove. Navštívili sme Svätyňu Jana Pavla 2 a Sanktuárium Božieho Milosrdenstva Lagiewniki. Návšteva týchto miest sú povzbudením do ďalšieho života.


» Čítaj viac